Monday 23 September 2019

Libya Bank Notes

Libya Bank Notes

20 Dinars


10 Dinars


5 Dinars


1 Dinar


Sunday 22 September 2019

Sweden Bank Notes

Sweden Bank Notes

1 Kronor
(1978)


Lithuania Bank Notes

Lithuania Bank Notes

1 Talona
(1992)

Austria Bank Notes

Austria Bank Notes

20 Schilling
(Issued on 2nd July 1967)


Issued on 1st October 1988
Friday 6 September 2019

Egypt Bank Notes

Egypt Bank Notes

50 Piastres

25 PiastresMalaysia Bank Notes

Malaysia Bank Notes

1 Ringgit
Signature: Muhammad Ibrahim


1 Ringgit
Signature Zeti Akhtar Azi


5 Ringgit


10 Ringgit

Venezuela Bank Notes

Venezuela Bank Notes
2 Bolivar


10 Bolivar


100 Bolivar
 500 Bolivar


20000 Bolivar


Tanzania Bank Notes

Tanzania Bank Notes

1000 Shilling

USA Bank Notes

United States of America Bank Notes

1 Dollar


1 Dollar


2 Dollar


2 Dollar


5 Dollar


5 Dollar


10 Dollar


10 Dollar


20 Dollar


20 Dollar


20 Dollar


20 Dollar


50 Dollar


50 Dollar


 100 Dollar 100 Dollar


100 Dollar